Samenwerking met het schoolbestuur

 

Elke onderwijsvorm wordt geleid door een schoolbestuur dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en opvoeding van haar leerlingen.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres Schoolbestuur

     V.Z.W. Vrije Basischool Onze-Lieve-Vrouw

     Naamsesteenweg 355

     3001 Heverlee

Voorzitter

     Roger Haest