Samenwerking met de schoolraad

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische gelegenheden. De verschillende geledingen helpen dus samen aan het schoolbeleid. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur. Deze schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Personeel

     Arnout Bonte (voorzitter)

     Ilse Houtmeyers

     Anne Swinnen

Ouders

     Tom Muës

     An Peeters

     Sonia Pianalto

Lokale gemeenschap

     Martin Verlies

     Monique Daron (ontslagnemend)

     Jules Van Aerschot

Afvaardiging schoolbestuur

     Chris Schroeven