Welkom

               Koffervol logo

Beste ouders

Vorig schooljaar was één van onze belangrijkste prioriteiten het uitschrijven van een nieuwe schoolvisie.
Na veel overleg tijdens vergaderingen en studiedagen zijn we dan ook fier u  onze nieuwe visie te mogen voorstellen. U leest ze in deze brochure. Ook tijdens de info-dagen van september 2016 geven de leerkrachten meer uitleg.

Als muzische basisschool vonden we het nodig ons te herbronnen. De nieuwe inzichten tekenden we uit in een origineel beeld. Ook dit schooljaar besteden we een studiedag rond muzische opvoeding. Muzisch werk vindt haar hoogtepunten tijdens de kerstmarkt (beeld/muziek) van 16/12/’16 en het Boombal (beweging) van 16/06/’17.
Reserveer deze data nu reeds!!!

“Een koffer vol … ” wordt het jaarthema van schooljaar 2016 - 2017.  Niets zo spannend dan een volle koffer bij de aanvang van dit schooljaar aan te treffen. Samen met de kinderen wordt het een heuse klus om al die nieuwe dingen te mogen ontdekken. Hoe we concreet dit thema invullen ontdek  je tijdens het schooljaar.

De voorbije zes jaar kochten we elk schooljaar enkele digitale borden aan. Vanaf september 2016 beschikt elk leerjaar over een digitaal bord. De kansen op didactisch vlak betekenen een grote meerwaarde voor ons onderwijs. We vernieuwden ook onze website ( www. basisschoololv.be). Een regelmatig bezoek houd je op de hoogte van het reilen en zeilen van de school. Maar ook op onze face-bookpagina vind je alle nieuwtjes. De leerkracht geeft tijdens het infomoment meer uitleg.

Het voorbije schooljaar kregen wij verschillende leerlingen met vluchtelingenproblematiek in onze school. Met de extra uren die de overheid ons daarvoor ter beschikking  stelde kreeg integratie de beste kansen. Maar ook het engagement van verschillende hulpouders betekende hier heel veel!

Dit schooljaar schrijven wij een taalbeleidsplan uit. Voor de lessen wiskunde worden er verschillende nieuwe handleidingen uitgetest. Zo hopen we in september 2018 met een nieuwe methode te starten.
Ook voor de lessen godsdienst gaan we op zoek naar eigentijds materiaal.

Tijdens het voorbije schoolfeest stelden wij het project ‘ ons lapje grond’ voor. Samen met de ouderraad wordt dit tuinproject verder uitgewerkt.

Ben je nieuw op onze school? Je bent echt van harte welkom!
Vele andere kinderen en je leerkracht verwachten je om er een heel fijne tijd van te maken.
Wie we zijn, waarvoor we staan en wat er zoal gebeurt op onze school verneem je in deze brochure.
Wie graag nog meer informatie verneemt, is van harte welkom voor een bezoekje.

Het is handig om vooraf telefonisch of via mail een afspraak te maken,
dan maken we uitgebreid tijd voor je vrij !

Wij zijn alvast klaar om er aan te beginnen. Jij ook?
Wat je zeker niet mag vergeten is veel enthousiasme en een pak leuke vakantieherinneringen.
Een heel fijn schooljaar voor ieder van u!

 

Danny Van Gelder

Directeur OLV- Basisschool Scherpenheuvel