Ons zorgteam bestaat uit volgende mensen:

 

Juf Leen

Juf Leen Wolput

Zorgcoördinator lagere school 

"Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen."

Mijn taak als  zorgcoördinator is om van elke kind een ster te maken. Samen met de kinderen, de juffen, de meesters en de ouders ga ik op zoek naar de aanpak die het beste in elk kind naar boven haalt. Ieder kind is anders. Ieder kind is speciaal. Ieder kind leert op zijn eigen tempo. Bij ons op school krijgt elk kind de kans om te stralen!

 KS Myriam

Juf Myriam Colin

Zorgcoördinator kleuterschool 

Ik ben Juf Myriam en werk als zorgcoördinator in de kleuterschool. Dit houdt ondermeer in dat ik één uur per week in elk kleuterklasje kom om de juf te ondersteunen door in te gaan op noden van allerlei aard: aan sommige kinderen extra aandacht geven, hulp bieden bij activiteiten, de leerkracht de kans geven om haar kindjes een surplusje te geven.

Ik pleeg ook mee overleg binnen het MDO (multidisciplinair overleg) dat zich toespitst op kinderen die speciale zorg vragen. Verder werk ik samen met een externe kracht aan de bijsturing van anderstalige kindjes.

“Wie zich goed voelt, groeit.” Als ik mijn steentje ertoe kan bijdragen dat al deze kleutertjes opgroeien tot gelukkige mensjes, dan ben ik een tevreden iemand.

L IlseSmets

Juf Ilse Smets

Lid zorgteam

Een leertraject afleggen is voor iedereen anders.

Ik vind het dan ook een uitdaging om samen met de klasleerkrachten op zoek te gaan
naar de meest gepaste werkvormen om kinderen optimaal en op alle vlakken te laten groeien.

Groeien is immers iets waar kinderen volop mee bezig zijn.

Leren is.... proberen! Elke dag opnieuw. 

 L2a ConnieAerts

Juf Connie Aerts

Lid zorgteam

Sinds vorig schooljaar heb ik de overstap gemaakt naar de zorg.
Graag wil ik mijn ervaring gebruiken om samen met de klasleerkrachten op zoek
te gaan naar de juiste aanpak op maat van elk kind.
Zo kunnen we leerlingen die eventueel afhaken terug op het goede spoor zetten.

Een uitdagende job, met veel afwisseling. 
Helemaal mijn ding.

 Juf Natalie goed

Juf Natalie Vandevivere

Lid zorgteam

Hallo allemaal,

Ik ben juf Natalie.

Ik sta zowel in het tweede leerjaar als in de zorg. 
Het contact met jonge kinderen, het bijbrengen van kennis en vaardigheden en de onvoorspelbaarheid van een schooldag maken mij enorm gemotiveerd om met de leerlingen op pad te gaan en elke dag nieuwe avonturen te beleven.

Ik hect veel belang aan een goede klassfeer waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn en waar ze kansen krijgen om te groeien en zich te ontplooien.

Binnen de zorg ga ik samen met de klasleerkrachten op zoek naar de beste aanpak om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

Juf Sophie

Juf Sophie Mouton

Lid zorgteam

Sophie Mouton is mijn naam. 

Samen leren we Nederlands rustig aan. Ik weet het.... onze taal is heel erg moeilijk.
Lezen van links naar rechts, lange klanken en korte klanken.
Je zou voor minder zuchten achter die banken.

Maar weet je wat? 
Door onze taal samen met mij te proberen, ga je zeker en vast leren!
Woord per woord, zin per zin. 
Doe gewoon je best en dan komt het wel in orde met al de rest. 

 Juf Emilie goed

Juf Emilie Vannoppen

Lid zorgteam

Zal ik me even voorstellen?

Ik ben juf Emilie en ben zorgleerkracht in onze school.
Mijn grootste zorg is dat elk kind zich goed voelt op onze school.
Daarom ga ik samen met de klasleerkacht op zoek naar de talenten van leerlingen.
Elke leerling heeft een talent, ze laten het echt op verschillende manieren zien.
Door te onderteunen in de klas via co-teaching, zorg ik er voor dat alle leerlingen
de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en nog verder te groeien.