Ons zorgteam bestaat uit volgende prachtmensen:

 

Zorg leen

Juf Leen Wolput

Zorgcoördinator lagere school 

"Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen."

Mijn taak als  zorgcoördinator is om van elke kind een ster te maken. Samen met de kinderen, de juffen, de meesters en de ouders ga ik op zoek naar de aanpak die het beste in elk kind naar boven haalt. Ieder kind is anders. Ieder kind is speciaal. Ieder kind leert op zijn eigen tempo. Bij ons op school krijgt elk kind de kans om te stralen!

 KS Myriam

Juf Myriam Colin

Zorgcoördinator kleuterschool 

Ik ben Juf Myriam en werk als zorgcoördinator in de kleuterschool. Dit houdt ondermeer in dat ik één uur per week in elk kleuterklasje kom om de juf te ondersteunen door in te gaan op noden van allerlei aard: aan sommige kinderen extra aandacht geven, hulp bieden bij activiteiten, de leerkracht de kans geven om haar kindjes een surplusje te geven.

Ik pleeg ook mee overleg binnen het MDO (multidisciplinair overleg) dat zich toespitst op kinderen die speciale zorg vragen. Verder werk ik samen met een externe kracht aan de bijsturing van anderstalige kindjes.

“Wie zich goed voelt, groeit.” Als ik mijn steentje ertoe kan bijdragen dat al deze kleutertjes opgroeien tot gelukkige mensjes, dan ben ik een tevreden iemand.

L Daisy

Juf Daisy Pelgrims

Lid zorgteam

Hallo iedereen, ik ben juf Daisy en ben een van de zorgleerkrachten in onze school. Mijn taak is voornamelijk de leerlingen van 1B en 5B te begeleiden. Samen met de klasleerkracht ga ik op zoek naar de beste manier om leerlingen te begeleiden tijdens hun leerproces. Dit kan gebeuren door in een kleinere groep te werken, individueel of doordat ik een handje toesteek in de klas zelf. Ook begeleid ik de kinderen van het 1e leerjaar tijdens het CONNECT-lezen.

Verder vind ik het heel belangrijk om zorg te dragen voor elk kind op onze school door een veilige plek te creëren zodat ieder kind de nodige aandacht en ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontplooien. Want: het mooiste wat je een kind kan geven, is een kans!

 

Juf Connie Aerts

Lid zorgteam

 

 

 

Juf Natalie Vandevivere

Lid zorgteam

 

 

 

Juf Kathleen Poelaert

Lid zorgteam

 

Juf Riet Boedt

Lid zorgteam